LỜI CẢM TẠ

By Phạm Đức Chính

LỜI CẢM TẠ

Được sinh ra sống trên đời
Dù không dòng tộc cũng người quen thân

More...

MIỄN ĐẶC ÂN

By Phạm Đức Chính

More...

LỘNG NGÔN

By Phạm Đức Chính

Kinh tế môi trường chọn cả hai

Non sông phát triển vững lâu dài

More...

CƠ DUYÊN

By Phạm Đức Chính

Xa xôi vượt nẻo bước phong trần
Dong duổi đường đời nhẹ gót chân

More...

SẮP TUỔI BẢY MƯƠI

By Phạm Đức Chính

Năm tới song toàn tuổi bảy mươi
Đã qua quá nửa kỷ xuân đời

More...